Miljøbilen kommer 14. oktober


Har det samlet seg mindre mengder farlig avfall, lyspærer, batterier osv? Da kan du ta med den røde Miljøboksen og levere den når Miljøbilen kommer til Morenen lørdag 14. oktober kl. 10-14.